jak se s námi spojit?

Kontaktujte nás

Jsme tým lidí, kteří vidí a vnímají příležitosti v edukaci a koordinaci širší i odborné veřejnosti v oblasti zkvalitňování života prostřednictvím dobrých a vědecky podložených postupů, technologií a doporučení přispívajících ke zlepšování a udržování fyzického a mentálního zdraví.

Pokud s vámi tyto myšlenky rezonují a chcete pomoci, dejte vědět na info@longevityforum.eu!

Naši partneři

Contact Us

Contact us

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

Our world-class team

Viktor Holý
...
viktor@longevityforum.eu
Petr Šrámek
...
petr@longevityforum.eu
Bolek Kerouš
...
bolek@longevityforum.eu