What is longevity?
Who are we
We're an interdisciplinary platform of people and organizations with the common goal of informing, coordinating, and supporting activities leading towards prolonging the healthy and active part of our life.
what do we believe
Physically and mentally healthy citizens are the greatest assets of any country.

Population aged over 50 is the fastest growing demographic group in the world. This fact creates enormous challenges and also opportunities for the global economy, heathcare and pension systems, and much more. Regulatory changes will have to sooner or later transform our whole society because of aforementioned trends. At the same time, we are making unprecedented progress in the sciences trying to understand and treat aging and age-related diseases.

Previously mentioned trends and related economy is what we call “Longevity”.

In 2013, new theory about the root causes of aging was published, and it started a new wave of research and development. In 2018, World Health Organization (WHO) created a new code for aging-related diseases in their ICD-11 manual. David Sinclair, professor of genetics at Harvard Medical School, leading international authority on genetics and aging, even said that: "Aging is a disease and diseases can be treated." and that we can be as healthy and vital when 60 years old as we are when we are 40 years old.

Achieving even small, but practical results in approaches and technologies for Longevity will have enormous net positive multiplicative effects on our society. Extension of average healthy and active human life even by one year alleviates the suffering of tens of millions of people, improves the quality of life of billions and all that with significant increase in productivity of the economy.

News

LongevityForum.eu navazuje partnerství s Lifespan.io
Nov 16, 2020

LongevityForum.eu navazuje partnerství s Lifespan.io s cílem vzájemné synchronizace aktivit v oblasti veřejné osvěty a podpory řešení stárnutí jako hlavní příčiny civilizačních chorob.

European Longevity Initiative - občanská iniciativa výhradně zaměřená na prodlužování aktivního a zdravého věku dožití
Sep 2, 2020

Attlla Csordas ve svém editoriálu o nově vzniklé Evropské Longevity Iniciativě vysvětluje, proč právě teď je správný čas se začít zasazovat o legislativu upravující tzv. “Longevity” na úrovni EU.

Co jsou to známky stárnutí a proč jsou tak důležité?
Jun 11, 2020

‍Známky stárnutí popisují několik základních procesů a typů poškození, které se souhrnně označují jako stárnutí. Konkrétně jich je 9, a je na nich postavena celá moderní teorie, která byla poprvé uceleně popsána ve vědeckém článku z roku 2013 biochemikem Carlosem Lopez-Otin (i když se v různých podobách objevila už předtím), načež se stala asi nejvíce zkoumanou a citovanou teorií stárnutí.