Jak mohou odborníci na výživu pomoci klientům číst výsledky klíčových krevních testů

February 27, 2023

Preventivní prohlídky u praktického lékaře obvykle zahrnují i krevní testy, které mají za cíl odhalit brzké příznaky nepřenosných onemocnění. Pro vás jakožto nutričního terapeuta nebo zdravotního kouče je to skvělá příležitost, jak pomoci klientovi interpretovat výsledky a vysvětlit, jak každý z nich ovlivňuje zdraví a dlouhověkost. V tomto článku se zaměříme na ty, které lze upravit pomocí intervencí v oblasti stravování a životního stylu, mezi něž patří například hladiny lipidů, glukóza v krvi a markery zánětu.

Nejdůležitější informace:

 • Porozumění výsledkům panelu lipidů, měření glukózy v krvi a markerů zánětu může vašemu klientovi pomoci sledovat jeho zlepšení v oblasti zdraví a dlouhověkosti.
 • Rutinní krevní testy mohou vám i vašim klientům pomoci při rozhodování, kterým intervencím v oblasti životního stylu dát přednost.

Lipidový panel

Lipidový panel je běžnou součástí krevních testů, protože může hodně napovědět o zdravotním stavu kardiovaskulárního systému. Skládá se z různých typů cholesterolu a triglyceridů, z nichž každý má jiný vliv na riziko onemocnění.

Zvýšená hladina cholesterolu v nízkodenzitních lipoproteinech (LDL-C) je dobře známá jako jeden z hlavních rizikových faktorů rozvoje srdečních onemocnění. Méně se však mluví o tom, že i mírné zvýšení LDL cholesterolu může zvětšovat toto riziko, pokud trvá delší dobu. Studie například ukazují, že 16 let vystavení mírně zvýšené hladině LDL způsobuje podobné riziko ischemické choroby srdeční jako 8 let vysoké hladiny LDL nebo 4 roky velmi vysoké hladiny LDL (1). To je dostatečný argument, proč udržovat hladinu LDL-C pod 3,0 mmol/l, což je hranice mezi normální a mírně zvýšenou hladinou. U lidí s rodinnou anamnézou kardiovaskulárních onemocnění by cílová hodnota měla být ještě nižší. Vysoká hladina LDL cholesterolu je definována jako cokoli nad 4 mmol/l a velmi vysoká nad 5 mmol/l.

Oproti tomu se ukazuje, že cholesterol ve vysokodenzitních lipoproteinech (HDL-C) působí ochranně. Studie ukazují, že zvýšená hladina HDL-C je spojena s nižším rizikem kardiovaskulárních onemocnění (KVO) a delší dobou života. Každých dalších 0,4 mmol/l HDL-C navíc bylo spojeno s 8% snížením rizika KVO (2). Celkově jsou považováni za ohrožené muži s hladinou HDL-C nižší než 1,0 mmol/l a ženy s hladinou nižší než 1,3 mmol/l. V ideálním případě by se muži i ženy měli snažit dosáhnout hladiny 1,6 mmol/l nebo vyšší.

Vysoké hladiny triglyceridů (TG) se také považují za rizikový faktor. Hladiny pod 1,7 mmol/l představují normu, 1,7 až 2,2 mmol/l hraničně vysoké, 2,2 až 5,6 mmol/l vysoké a nad 5,6 mmol/l velmi vysoké. Hladiny triglyceridů jsou nejužitečnější, pokud jsou sledovány ve vztahu k HDL-C. Tento vztah se nejčastěji vyjadřuje jako aterogenní index plazmy (AIP), který se vypočítá jako logaritmus TG děleno HDL-C. Nízké riziko kardiovaskulárních onemocnění je spojeno s hodnotami AIP mezi -0,3 a 0,1, střední riziko s 0,1 až 0,24 a vysoké riziko s indexem nad 0,24 (3).

Glukóza v krvi

Sledování glykémie je účinným způsobem, jak odhalit časné příznaky diabetu 2. typu a dokonce odhalit rizika kardiovaskulárních onemocnění. Proto je běžnou součástí krevních testů vašich klientů také glykémie nalačno (FBG = fasting blood glucose). Normální hladina glykémie nalačno se pohybuje v rozmezí 3,9 - 5,6 mmol/l, zvýšená je 5,6 - 6,9 mmol/l, a pokud dva samostatné testy prokážou 7,0 mmol/l nebo více, je diagnostikována cukrovka 2. typu.

Pro klienty, kteří se zajímají o dlouhověkost, studie naznačují, že FBG lze dále optimalizovat. Výzkumy ukazují, že lidé s glykémií nalačno ve vyšším normálním rozmezí 5,3 - 5,6 mmol/l mají výrazně vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění než lidé, kteří zůstávají pod 4,4 mmol/l (4). Výzkum také zdůrazňuje, že u lidí s FBG v rozmezí 5,0 - 5,6 mmol/l je riziko rozvoje diabetu 2. typu 3 krát vyšší než u lidí s hladinou nižší než 4,6 mmol/l (5). Kontinuální monitorování glykémie (CGM) začíná být dostupné i pro zdravou populaci a může být účinným nástrojem prevence. Senzory CGM se instalují pod kůži a monitorují hladinu glukózy 24 hodin denně. Nabízí podrobné informace o glykémii nalačno i o hladině cukru v krvi po jídle. Výzkum CGM ukazuje, že hladina glukózy nalačno se u zdravých lidí pohybuje v rozmezí 4,4 až 4,8 mmol/l (6). Z vědeckých důkazů vyplývá, že FBG by se měla blížit hodnotě 4,4 mmol/l.

Dalším běžně používaným ukazatelem hladiny cukru v krvi je hemoglobin A1C (HbA1C). Měří procento červených krvinek nasycených glukózou. Červené krvinky žijí přibližně 110-120 dní, což znamená, že HbA1C odhaluje průměrnou hladinu cukru v krvi za poslední 2-3 měsíce. To z něj činí užitečný marker, který není ovlivněn krátkodobými hormonálními výkyvy, stresem, fyzickou aktivitou ani stavem nalačno před testováním (7). Normální hladina HbA1C se pohybuje mezi 4 - 5,6 %, nad 5,7 % je považován za prediabetický a nad 6,5 % za diabetický výsledek (8).

Woman wearing CGM glucose monitor

Zánět

Krevní testy běžně zahrnují C-reaktivní protein (CRP), což je nespecifický marker zánětu. Chronicky zvýšené koncentrace CRP jsou spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění, diabetu 2. typu, Alzheimerovy choroby, krvácivé cévní mozkové příhody, Parkinsonovy choroby a věkem podmíněné makulární degenerace (9). Studie na nejstarších lidech, která zahrnovala 2206 účastníků s mediánem věku 93 let zjistila, že zvýšené koncentrace CRP měřené testem s vysokou citlivostí (hsCRP) jsou spojeny s vyšším rizikem úmrtí ze všech příčin. Hodnoty nižší než 1 mg/l jsou považovány za nízké riziko, 1-3 mg/l představují střední riziko a cokoli nad 3 mg/l je vysoké riziko (10).

Závěr

Mnoho základních markerů v krevních testech, jakými jsou LDL cholesterol, aterogenní index plazmy, glykémie nalačno a C-reaktivní protein, může nabídnout skvělý náhled na zdraví a vyhlídky na cestě k dlouhověkosti vašeho klienta. Pomoc s interpretací těchto výsledků a převod jejich zlepšení na získané roky života může být silnou motivací. Vysvětlení optimálních hodnot v rámci normálního rozmezí těchto markerů může být dalším přínosem a něčím co ukáže, které zásahy do životního stylu by měly mít přednost. 

Zdroje

 • Ueda P, Gulayin P, Danaei G. Long-term moderately elevated LDL-cholesterol and blood pressure and risk of coronary heart disease. PloS one 2018;13(7):e0200017. 10.1371/journal.pone.0200017
 • Li X, Ploner A, Wang Y, Zhan Y, Pedersen NL, Magnusson PK, Jylhävä J, Hägg S. Clinical biomarkers and associations with healthspan and lifespan: Evidence from observational and genetic data. EBioMedicine 2021;66:103318. 10.1016/j.ebiom.2021.103318
 • Dobiásová M. [AIP--atherogenic index of plasma as a significant predictor of cardiovascular risk: from research to practice]. Vnitrni lekarstvi 2006;52(1):64-71. PMID: 16526201
 • Park C, Guallar E, Linton JA, Lee DC, Jang Y, Son DK, Han EJ, Baek SJ, Yun YD, Jee SH, Samet JM. Fasting glucose level and the risk of incident atherosclerotic cardiovascular diseases. Diabetes care 2013;36(7):1988-93. 10.2337/dc12-1577
 • Brambilla P, La Valle E, Falbo R, Limonta G, Signorini S, Cappellini F, Mocarelli P. Normal fasting plasma glucose and risk of type 2 diabetes. Diabetes care 2011;34(6):1372-4. 10.2337/dc10-2263
 • Rodriguez-Segade S, Rodriguez J, Camiña F, Fernández-Arean M, García-Ciudad V, Pazos-Couselo M, García-López JM, Alonso-Sampedro M, González-Quintela A, Gude F. Continuous glucose monitoring is more sensitive than HbA1c and fasting glucose in detecting dysglycaemia in a Spanish population without diabetes. Diabetes research and clinical practice 2018;142:100-9. 10.1016/j.diabres.2018.05.026
 • Hanna FW, Wilkie V, Issa BG, Fryer AA. Revisiting screening for type 2 diabetes mellitus: the case for and against using HbA1c. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners 2015;65(633):e278-80. 10.3399/bjgp15X684637
 • Sherwani SI, Khan HA, Ekhzaimy A, Masood A, Sakharkar MK. Significance of HbA1c Test in Diagnosis and Prognosis of Diabetic Patients. Biomarker insights 2016;11:95-104. 10.4137/BMI.S38440
 • Luan YY, Yao YM. The Clinical Significance and Potential Role of C-Reactive Protein in Chronic Inflammatory and Neurodegenerative Diseases. Frontiers in immunology 2018;9:1302. 10.3389/fimmu.2018.01302
 • Wassel CL, Barrett-Connor E, Laughlin GA. Association of circulating C-reactive protein and interleukin-6 with longevity into the 80s and 90s: The Rancho Bernardo Study. The Journal of clinical endocrinology and metabolism 2010;95(10):4748-55. 10.1210/jc.2010-0473

Za překlad článku děkujeme Ondřeji Žižkovi!

Chcete pomoci?
Zajímá vás longevity? Chcete se stát partnerem? Rozhodně dejte vědět!
Kontaktujte nás