Souhlas s užíváním cookies

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Detaily.

Zajímá vás více?

Naše články

Cirkadiánní hodiny: Hlavní hodiny regulující stárnutí, nemoci a tělesné aktivity
Cirkadiánní rytmus je 24hodinový cyklus, v němž mozek reguluje stavy bdělosti a ospalosti tím, že reaguje na světelné změny v okolním prostředí. Název je odvozen ze dvou slov, circa - kolem a dies - den. Během tohoto procesu dochází k různým fyzickým, psychickým a behaviorálním změnám, které pomáhají tělu přizpůsobit se dané části cyklu. Centrální cirkadiánní stimulátor se nachází v suprachiasmatických jádrech v předním hypotalamu a reguluje cirkadiánní rytmy různých fyziologických procesů, jako jsou cykly spánku a bdění, krevní tlak, tělesná teplota, dělení buněk, tělesné sekrece, hormony a další. Kromě toho tento stimulátor řídí periferní hodiny prostřednictvím složité sítě nervových projekcí a humorálních signálů.
July 2, 2022
Svižnou chůzí k dlouhému životu
Chůze je forma fyzické aktivity dostupná lidem všech věkových kategorií. Je to aktivita, která je pro jedince přínosná po fyzické, psychické i sociální stránce a nemá téměř žádné nežádoucí účinky. Výzkumy upozorňují na to, že chůze je spojena se snížením kardiovaskulárních poruch a s nimi související úmrtnosti. Mimoto bylo zjištěno, že lidé, kteří chodí rychle, si ve srovnání s lidmi chodícími pomalu prodloužili život o 20 let. To potvrdily i údaje z UK Biobank (pozn. překlad.: UK Biobank je rozsáhlá biomedicínská databáze a výzkumný zdroj obsahující podrobné genetické a zdravotní informace od půl milionu účastníků z Velké Británie.), které zjistily, že 10 minut svižné chůze denně je spojeno s prodlouženou střední délkou života.
May 18, 2022
Středomořská strava jako prevence kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky 2. typu
V dnešní době se jen těžko najde člověk, který by nikdy neslyšel o tzv. středomořské stravě neboli mediteránské dietě (pozn. překlad.: z anglického Mediterranean diet). Jedna z celosvětově nejznámějších diet zahrnuje rozličné stravovací návyky lidí obývajících Kypr, Chorvatsko, Španělsko, Řecko, Itálii, Maroko či Portugalsko. Konkrétní pokrmy se sice napříč tímto regionem liší, ale hlavní pilíře zůstávají stejné. Mediteránská dieta je bohatá na ovoce, zeleninu, luštěniny, ořechy, fazole, obiloviny, cereálie, ryby a nenasycené tuky, například olivový olej. Tato dieta byla už v minulosti hojně spojována se zdravotními přínosy, včetně snížení rizika srdečních onemocnění. Tento článek pojednává o tom, jak tato dieta vznikla, o jejím současném složení, o jejím vlivu na různé zdravotní aspekty a o jejích případných výhodách a nevýhodách.
April 13, 2022
Jak může prodloužení zdravé délky života vyřešit i jiné problémy
Příprava na revoluci dlouhověkosti vyžaduje, abychom mysleli v dlouhodobém horizontu, což je něco, co lidem obecně příliš nejde. Přesto se o to musíme pokusit. Pandemie odhalila řadu slepých míst a slabin naší společnosti, z nichž mnohé souvisejí právě s naší neschopností uvažovat v delším časovém horizontu. Pokud se ale tomuto způsobu uvažování naučíme, můžeme začít měnit náš dnešní svět a přinášet tak „lepší zdraví“ pro nás všechny. Je to vcelku jednoduše naší morální povinností.
February 2, 2022
Průměrný Američan by zaplatil pět a půl milionu korun za jeden rok dobrého zdraví navíc
V nedávném článku z pera profesora ekonomie na London Business School Andrew Scotta, ekonoma z Oxfordské univerzity Martina Ellisona a biologa z Harvard Medical School Davida Sinclaira se uvádí, že zásah, který by úspěšně zpomalil biologické stárnutí, tj. snížil úmrtnost a chřadnutí v každém věku tak, že by se průměrná délka života ve Spojených státech prodloužila o pouhý jeden rok, by měl podle odhadů hodnotu 37 bilionů (anglicky trillion) dolarů v čisté současné hodnotě. To odpovídá přibližně 700 miliardám dolarů ročně, tedy více než 3 procenta veškerého HDP země.
December 10, 2021
Co říkají nejnovější výzkumy o tom, jak si prodloužit zdravý život
Smrt si přijde pro nás všechny. Nejnovější výzkumy však poukazují na to, že zpomalit stárnutí a nemoci související s věkem by mohly zásahy do stravy, pohybu a mentálního rozpoložení, a to i bez riskantních biohacků, jako jsou neověřené genové terapie. Multidisciplinární přístup zahrnující tyto na důkazech založené postupy „by mohl vše napravit“, říká Valter Longo, biochemik, který vede Longevity Institute (pozn. překlad.: Institut dlouhověkosti) na Leonard Davis School of Gerontology při University of Southern California.
November 15, 2021
Dobře stárnout: nový lidský imperativ
Prof. Andrew Scott podtrhuje význam komprese morbidity (stlačení nemocnosti) a tzv. dobrého stárnutí pro dosažení zisků v řádu bilionů dolarů spojených s prodloužením zdravé délky života.
October 27, 2021
Digitální závislosti předbíhají i kouření a pití alkoholu
Dopady digitálních závislostí na dlouhověkost zatím nebyly pořádně zkoumány, také proto, že je to poměrně nový fenomén. Nicméně z již zmíněných negativních dopadů na pohyb, mentální zdraví, a další s dlouhověkostí spojenými faktory, se dá předpokládat, že to nebude mít zrovna pozitivní dopady - ostatně jako jakákoli jiná závislost.
October 19, 2021
Pravděpodobnost, že se dožijete (nejen) 110 let podle vědců roste. Co pro to můžete udělat?
Podle nové studie Washingtonské univerzity se šance na překročení věku 110 let zvyšují. Ta pomocí matematického modelování predikovala pravděpodobnost, s jakou se lidé v letech 2020 až 2100 stanou „superstoletými“.Jak uvádí Michael Pearce, autor studie a doktorand na Washingtonské univerzitě, je „velmi pravděpodobné“, že během tohoto století bude překonán rekord nejstaršího člověka.Dosud nejstarším člověkem, který kdy žil, byla Francouzka Jeanne Calmentová, která zemřela v roce 1997 ve věku 122 let a 164 dní.Podle Pearce existuje 68% pravděpodobnost, že do roku 2100 člověk dosáhne věku 127 let a 13% pravděpodobnost, že se dožije 130 let.
September 27, 2021
Úvahy o náboženství a ztrátě smyslu: Nebude to s dlouhověkostí prostě nuda?
Je pravdou, že staří lidé zažívají nudu a že tato nuda může být škodlivá pro jejich zdraví. Nicméně nuda, kterou zažívají, často souvisí s úskalími stárnutí: osamělostí, imobilitou či úbytkem schopností. Lze pochybovat o tom, že by někdo obhajoval eutanazii všech lidí starších 80 let jen proto, že by mohli trpět nudou. Hledání zájmu o nové činnosti, zvídavost a prožívání vzrušení, radosti a spokojenosti jsou pilíři duševního zdraví. Nuda sama o sobě je zdravotním problémem, ne však nutně důvodem, proč bránit prodlužování života.
August 28, 2021
Výzkum zdravé dlouhověkosti: Současný stav poznání
Stárnutí je problém, který by se měl by se měl řešit, a čím více lidí si to začíná uvědomovat. Zdá se však, že jen málo těchto lidí si je vědomo současného stavu v oblasti boje proti stárnutí a toho, jak blízko jsme vývoji účinných omlazujících terapií. V současné době existuje více než 130 biotechnologických společností zabývajících se dlouhověkostí a více než 50 léků proti stárnutí, které jsou klinicky testovány na lidech. Vše tak nasvědčuje tomu, že v příštích 5 až 10 letech se začneme setkávat s přesvědčivými důkazy, že stárnutí lze u lidí terapeuticky zpomalit či zvrátit. Zda se dočkáme omlazujících terapií, které nás udrží naživu „neomezeně dlouho“ (tj. jestli dosáhneme tzv. únikové rychlosti dlouhověkosti), závisí na tom, jak velkou společenskou podporu a financování tato oblast v příštích desetiletích získá.
August 5, 2021
Přichází konec stárnutí? - Záznam přednášky zakladatele LongevityForum.eu v Kampusu Hybernská
Petr Šrámek, zakladatel LongevityForum.eu a LongevityTech.fund, nedávno přednášel v Kampusu Hybernská v rámci série přednášek organizovaných zdejší Inovační Laboratoří. Představil do hloubky demografické trendy, kterých by si všichni lidé měli být vědomi, růst longevity odvětví jako takového, jaké různé přístupy už se v současné době zkoumají, a kam se tento obor nejspíš bude dále vyvíjet. Pokud vás téma longevity zajímají, bude vás tato přednáška zajímat.
July 27, 2021
Stagnace a tyranie: Co s nesmrtelnými diktátory a neschopnými elitami?
Jak by asi dnes vypadaly naše názory na rasu, gender, a přijímání technologií, kdyby lidé z roku 1850 byli stále naživu, a vedli naši společnost, vládu či, sociální instituce? Měly by ženy právo volit? Prošel by zákon o občanských právech? Měli bychom internet?
July 8, 2021
Sociální (ne)jistota: Co bude s chudými starými lidmi bez práce a platební neschopností státu?
V roce 1964 zahájil prezident Lyndon Johnson program s názvem “Válka proti chudobě” vzletným prohlášením: „Poprvé v našich dějinách je možné zvítězit nad chudobou.“. Takto odstartovaly ve Spojených státech programy jako Zákon o potravinových známkách, Job Corps a především Zákon o sociálním zabezpečení. A přestože se vědci (jak z řad levice, tak z pravice) většinou shodují na tom, že válka proti chudobě byla obrovským neúspěchem, existuje jeden výrazný úspěch, který s naším článkem souvisí: skutečnost, že byla téměř vymýcena chudoba starších lidí.
June 16, 2021
Budou si dlouhověkost moci dovolit jen bohatí?
S ohledem na rostoucí obavy z nerovnosti v bohatství je zcela pochopitelné, že si mnoho lidí klade otázku: „Co když si omlazující léčbu budou moci dovolit jen bohatí?“ Protože zatímco globální nerovnost v bohatství se poprvé za dvě století skutečně snižuje (zejména díky rychlému hospodářskému růstu, který umožnily technologické inovace a otevření trhů, obzvláště v Asii), některá měřítka nerovnosti v bohatství v rámci jednotlivých zemí vykazují znepokojivý nárůst. Je tedy etické usilovat o prodlužování délky života, pokud by nebylo dostupné všem?
May 12, 2021
Environmentální riziko a spotřeba zdrojů: Hrozí nám přelidnění?
Problémy s přelidněním populace, excesivní spotřebou a klimatickou změnou jsou problémy, kterým čelíme už nyní a nebudou nějak závažně ovlivněny tím, zda budeme žít déle ve zdraví. Pokud snad něco, environmentalisté by měli být pro, aby lidé žili déle - takoví lidé totiž budou mít větší obavy o svět ve kterém budou déle žít, narozdíl od těch, kteří se ho nedočkají.
April 23, 2021
Polemika s 9 častými argumenty proti boji se stárnutím
Otázka, zdali se pokoušet zastavit proces stárnutí, si rozhodně zaslouží informovanou debatu. I proto vytvořil nedávno tým lidí z organizace Longevity Vision Fund ve spolupráci s neziskovou organizací XPRIZE zprávu nazvanou „Budoucnost dlouhověkosti“, v níž dává dohromady fakta a námitky v reakci na devět obvyklých protiargumentů v boji proti stárnutí. Diskusi o tomto tématu považují tvůrci zprávy za mimořádně důležitou, neboť pomáhá pochopit, že pro prodloužení zdravé délky našeho života a zlepšení jeho celkové kvality lze udělat opravdu mnoho.
April 13, 2021
Přednáška zakladatele LongevityTech.fund na Konferenci Mladých Lékařů 2021
Petr Šrámek, zakladatel LongevityForum.eu a LongevityTech.fund, nedávno přednášel na Konferenci Mladých Lékařů 2021. Představil do hloubky demografické trendy, kterých by si všichni lidé měli být vědomi, růst longevity odvětví jako takového, jaké různé přístupy už se v současné době zkoumají, a kam to nejspíš půjde dál. Pokud vás témata ohledně longevity zajímají, určitě se v této přednášce dozvíte mnoho zajímavého a nového.
April 7, 2021
Proč vynakládat zdroje na výzkum stárnutí? Neměli bychom spíše řešit akutnější nemoci?
Tato série článků odpovídá na časté obavy, protiargumenty, či dokonce mýty spojené s longevity oblastí a výzkumem stárnutí a dlouhověkosti. Tento článek se konkrétně zaměřuje na důvody, proč dává smysl použít zdroje na výzkum stárnutí, a to i přes to, že na světě je stále mnoho dalších akutních chorob, které trápí lidi právě teď. A nebo třeba i v mladším věku, kdy mají lidé ještě celý život před sebou. Dobrým příkladem pro ilustraci je třeba malárie.
March 31, 2021
LongevityForum.eu navazuje partnerství s Lifespan.io
LongevityForum.eu navazuje partnerství s Lifespan.io s cílem vzájemné synchronizace aktivit v oblasti veřejné osvěty a podpory řešení stárnutí jako hlavní příčiny civilizačních chorob.
November 16, 2020
European Longevity Initiative - občanská iniciativa výhradně zaměřená na prodlužování aktivního a zdravého věku dožití
Attlla Csordas ve svém editoriálu o nově vzniklé Evropské Longevity Iniciativě vysvětluje, proč právě teď je správný čas se začít zasazovat o legislativu upravující tzv. “Longevity” na úrovni EU.
September 2, 2020
Co jsou to známky stárnutí a proč jsou tak důležité?
‍Známky stárnutí popisují několik základních procesů a typů poškození, které se souhrnně označují jako stárnutí. Konkrétně jich je 9, a je na nich postavena celá moderní teorie, která byla poprvé uceleně popsána ve vědeckém článku z roku 2013 biochemikem Carlosem Lopez-Otin (i když se v různých podobách objevila už předtím), načež se stala asi nejvíce zkoumanou a citovanou teorií stárnutí.
June 11, 2020
Jaké bude mít prodlužování zdravého věku ekonomické dopady?
V tomto krásném animovaném videu jsou popsány obrovské ekonomické příležitosti, které může správně uchopená longevity strategie přinést. A zároveň zdůrazňuje potřebu přehodnocení současné alokace zdrojů na výzkum stárnutí, tedy aspoň částečný přesun od řešení se stárnutím spojených projevů nemocí k jejich příčinám. Video vzniklo spoluprací British Society for Research on Ageing a Glenn Foundation for Medical Research.
April 16, 2020
Longevity a otázka přelidnění
Když se bavíme o longevity a prodlužování zdravého lidského života, často se objevuje otázka nebo námitka směřující na přelidnění. Právě v této souvislosti je dobré si uvědomit časové měřítko. Pokud budeme za nějakých 100 let chtít udržet stabilní populaci a nevymírat, tak nám ještě možnosti delšího zdravého života přijdou velice vhod.
March 30, 2020
Proč se budou muset státy o longevity dříve či později zajímat
Pro někoho to může být překvapivé, ale většina prostředků vynakládaných na zdravotnictví se již dnes používá na boj s konsekvencemi stárnutí, tedy s nemocemi spojenými se stárnutím. V průměru je polovina celoživotních zdravotních výdajů na člověka použita v pozdním věku, a další třetina během věku středního. Jenom zlomek výdajů jde na lidi v mladém věku, což je dlouhodbě neudržitelné.
March 27, 2020
Češi vložili peníze do firmy, která testuje koronavirus jako žádná jiná
Pandemie COVID-19 má dramatický průběh a bezprecedentní ekonomické dopady. Vědecké týmy po celém světě hledají cesty k vyřešení situace. Mezi ně se řadí i britská firma AgeCurve, která na svůj rozvoj získala i český kapitál.
March 27, 2020
Biomarkery stárnutí, zdraví a dlouhověkosti podporované umělou inteligencí
Použití biomarkerů je základ, na kterém je založeno měření účinnosti léků a postupů pro prodloužení zdravého věku. Biomarkery jsou také primární metrikou v medicíně P4 (prediktivní, preventivní, personalizovaná a participativní). Získávání biomarkerů stárnutí je však obzvláště obtížné, protože je třeba je hledat spíše v datech zdravých než nemocných lidí. Se zvyšujícím se objemem dat se stává nejen optimálním, ale i nezbytně nutným pro tyto účely použít umělou inteligenci.
February 20, 2020

Naši partneři