Zajímá vás více?

Naše články

LongevityForum.eu navazuje partnerství s Lifespan.io
LongevityForum.eu navazuje partnerství s Lifespan.io s cílem vzájemné synchronizace aktivit v oblasti veřejné osvěty a podpory řešení stárnutí jako hlavní příčiny civilizačních chorob.
November 16, 2020
European Longevity Initiative - občanská iniciativa výhradně zaměřená na prodlužování aktivního a zdravého věku dožití
Attlla Csordas ve svém editoriálu o nově vzniklé Evropské Longevity Iniciativě vysvětluje, proč právě teď je správný čas se začít zasazovat o legislativu upravující tzv. “Longevity” na úrovni EU.
September 2, 2020
Co jsou to známky stárnutí a proč jsou tak důležité?
‍Známky stárnutí popisují několik základních procesů a typů poškození, které se souhrnně označují jako stárnutí. Konkrétně jich je 9, a je na nich postavena celá moderní teorie, která byla poprvé uceleně popsána ve vědeckém článku z roku 2013 biochemikem Carlosem Lopez-Otin (i když se v různých podobách objevila už předtím), načež se stala asi nejvíce zkoumanou a citovanou teorií stárnutí.
June 11, 2020
Jaké bude mít prodlužování zdravého věku ekonomické dopady?
V tomto krásném animovaném videu jsou popsány obrovské ekonomické příležitosti, které může správně uchopená longevity strategie přinést. A zároveň zdůrazňuje potřebu přehodnocení současné alokace zdrojů na výzkum stárnutí, tedy aspoň částečný přesun od řešení se stárnutím spojených projevů nemocí k jejich příčinám. Video vzniklo spoluprací British Society for Research on Ageing a Glenn Foundation for Medical Research.
April 16, 2020
Longevity a otázka přelidnění
Když se bavíme o longevity a prodlužování zdravého lidského života, často se objevuje otázka nebo námitka směřující na přelidnění. Právě v této souvislosti je dobré si uvědomit časové měřítko. Pokud budeme za nějakých 100 let chtít udržet stabilní populaci a nevymírat, tak nám ještě možnosti delšího zdravého života přijdou velice vhod.
March 30, 2020
Proč se budou muset státy o longevity dříve či později zajímat
Pro někoho to může být překvapivé, ale většina prostředků vynakládaných na zdravotnictví se již dnes používá na boj s konsekvencemi stárnutí, tedy s nemocemi spojenými se stárnutím. V průměru je polovina celoživotních zdravotních výdajů na člověka použita v pozdním věku, a další třetina během věku středního. Jenom zlomek výdajů jde na lidi v mladém věku, což je dlouhodbě neudržitelné.
March 27, 2020
Češi vložili peníze do firmy, která testuje koronavirus jako žádná jiná
Pandemie COVID-19 má dramatický průběh a bezprecedentní ekonomické dopady. Vědecké týmy po celém světě hledají cesty k vyřešení situace. Mezi ně se řadí i britská firma AgeCurve, která na svůj rozvoj získala i český kapitál.
March 27, 2020
Biomarkery stárnutí, zdraví a dlouhověkosti podporované umělou inteligencí
Použití biomarkerů je základ, na kterém je založeno měření účinnosti léků a postupů pro prodloužení zdravého věku. Biomarkery jsou také primární metrikou v medicíně P4 (prediktivní, preventivní, personalizovaná a participativní). Získávání biomarkerů stárnutí je však obzvláště obtížné, protože je třeba je hledat spíše v datech zdravých než nemocných lidí. Se zvyšujícím se objemem dat se stává nejen optimálním, ale i nezbytně nutným pro tyto účely použít umělou inteligenci.
February 20, 2020

Naši partneři