Souhlas s užíváním cookies

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Detaily.

Co je to longevity?
kdo jsme
Jsme široce interdisciplinární platforma lidí
a organizací s cílem zásadním způsobem zlepšit kvalitu života a tím i naši společnost pomocí prodloužení zdravé a aktivní části našeho života.
ČEMU VĚŘÍME
Fyzicky a duševně zdraví občané
jsou největším aktivem každého státu.

Lidé ve věku přes 50 let jsou nejrychleji rostoucí demografickou skupinou na světě. To vytváří obrovské výzvy i příležitosti pro globální ekonomiku, zdravotní i penzijní systémy. Regulatorní změny budou muset dříve či později transformovat celou lidskou společnost. Zároveň se činí závratné průlomy ve vědě zabývající se stárnutím.

Těmto trendům a související ekonomice se říká “Longevity”.

V roce 2013 byla publikována nová teorie o důvodech stárnutí, která nastartovala vlnu výzkumu a vývoje. Světová zdravotnická organizace (WHO) poté v roce 2018 umožnila klasifikovat nemoci jako se stárnutím spojené. David Sinclair, profesor genetiky z Harvard Medical School, vedoucí světová autorita v oblasti genetiky a výzkumu stáří, dokonce říká že: “Stárnutí je nemoc a nemoci se dají léčit.” a že v 60 a více letech můžeme být stejně zdraví a vitální jako třeba ve 40.

Dosažení i malých, ale praktických výsledků v řešeních a technologiích pro Longevity bude mít obrovské a multiplikativní důsledky na společnost. Prodloužení zdravého a aktivního lidského života byť i jen o jeden rok sníží utrpení desítek milionů lidí, zlepší kvalitu života miliardám a přinese i zásadní zvýšení produktivity ekonomik.

Novinky

Cirkadiánní hodiny: Hlavní hodiny regulující stárnutí, nemoci a tělesné aktivity
Jul 2, 2022

Cirkadiánní rytmus je 24hodinový cyklus, v němž mozek reguluje stavy bdělosti a ospalosti tím, že reaguje na světelné změny v okolním prostředí. Název je odvozen ze dvou slov, circa - kolem a dies - den. Během tohoto procesu dochází k různým fyzickým, psychickým a behaviorálním změnám, které pomáhají tělu přizpůsobit se dané části cyklu. Centrální cirkadiánní stimulátor se nachází v suprachiasmatických jádrech v předním hypotalamu a reguluje cirkadiánní rytmy různých fyziologických procesů, jako jsou cykly spánku a bdění, krevní tlak, tělesná teplota, dělení buněk, tělesné sekrece, hormony a další. Kromě toho tento stimulátor řídí periferní hodiny prostřednictvím složité sítě nervových projekcí a humorálních signálů.

Svižnou chůzí k dlouhému životu
May 18, 2022

Chůze je forma fyzické aktivity dostupná lidem všech věkových kategorií. Je to aktivita, která je pro jedince přínosná po fyzické, psychické i sociální stránce a nemá téměř žádné nežádoucí účinky. Výzkumy upozorňují na to, že chůze je spojena se snížením kardiovaskulárních poruch a s nimi související úmrtnosti. Mimoto bylo zjištěno, že lidé, kteří chodí rychle, si ve srovnání s lidmi chodícími pomalu prodloužili život o 20 let. To potvrdily i údaje z UK Biobank (pozn. překlad.: UK Biobank je rozsáhlá biomedicínská databáze a výzkumný zdroj obsahující podrobné genetické a zdravotní informace od půl milionu účastníků z Velké Británie.), které zjistily, že 10 minut svižné chůze denně je spojeno s prodlouženou střední délkou života.

Středomořská strava jako prevence kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky 2. typu
Apr 13, 2022

V dnešní době se jen těžko najde člověk, který by nikdy neslyšel o tzv. středomořské stravě neboli mediteránské dietě (pozn. překlad.: z anglického Mediterranean diet). Jedna z celosvětově nejznámějších diet zahrnuje rozličné stravovací návyky lidí obývajících Kypr, Chorvatsko, Španělsko, Řecko, Itálii, Maroko či Portugalsko. Konkrétní pokrmy se sice napříč tímto regionem liší, ale hlavní pilíře zůstávají stejné. Mediteránská dieta je bohatá na ovoce, zeleninu, luštěniny, ořechy, fazole, obiloviny, cereálie, ryby a nenasycené tuky, například olivový olej. Tato dieta byla už v minulosti hojně spojována se zdravotními přínosy, včetně snížení rizika srdečních onemocnění. Tento článek pojednává o tom, jak tato dieta vznikla, o jejím současném složení, o jejím vlivu na různé zdravotní aspekty a o jejích případných výhodách a nevýhodách.

Chcete pomoci?

Podívejte se, zda zrovna nehledáme někoho jako Vás!
A nebo nám prostě napište, rádi se s Vámi pobavíme o možné spolupráci.

Naši partneři