Co je to longevity?
kdo jsme
Jsme široce interdisciplinární platforma lidí
a organizací s cílem zásadním způsobem zlepšit kvalitu života a tím i naši společnost pomocí prodloužení zdravé a aktivní části našeho života.
ČEMU VĚŘÍME
Fyzicky a duševně zdraví občané
jsou největším aktivem každého státu.

Lidé ve věku přes 50 let jsou nejrychleji rostoucí demografickou skupinou na světě. To vytváří obrovské výzvy i příležitosti pro globální ekonomiku, zdravotní i penzijní systémy. Regulatorní změny budou muset dříve či později transformovat celou lidskou společnost. Zároveň se činí závratné průlomy ve vědě zabývající se stárnutím.

Těmto trendům a související ekonomice se říká “Longevity”.

V roce 2013 byla publikována nová teorie o důvodech stárnutí, která nastartovala vlnu výzkumu a vývoje. Světová zdravotnická organizace (WHO) poté v roce 2018 umožnila klasifikovat nemoci jako se stárnutím spojené. David Sinclair, profesor genetiky z Harvard Medical School, vedoucí světová autorita v oblasti genetiky a výzkumu stáří, dokonce říká že: “Stárnutí je nemoc a nemoci se dají léčit.” a že v 60 a více letech můžeme být stejně zdraví a vitální jako třeba ve 40.

Dosažení i malých, ale praktických výsledků v řešeních a technologiích pro Longevity bude mít obrovské a multiplikativní důsledky na společnost. Prodloužení zdravého a aktivního lidského života byť i jen o jeden rok sníží utrpení desítek milionů lidí, zlepší kvalitu života miliardám a přinese i zásadní zvýšení produktivity ekonomik.

Novinky

Pravděpodobnost, že se dožijete (nejen) 110 let podle vědců roste. Co pro to můžete udělat?
Sep 27, 2021

Podle nové studie Washingtonské univerzity se šance na překročení věku 110 let zvyšují. Ta pomocí matematického modelování predikovala pravděpodobnost, s jakou se lidé v letech 2020 až 2100 stanou „superstoletými“.Jak uvádí Michael Pearce, autor studie a doktorand na Washingtonské univerzitě, je „velmi pravděpodobné“, že během tohoto století bude překonán rekord nejstaršího člověka.Dosud nejstarším člověkem, který kdy žil, byla Francouzka Jeanne Calmentová, která zemřela v roce 1997 ve věku 122 let a 164 dní.Podle Pearce existuje 68% pravděpodobnost, že do roku 2100 člověk dosáhne věku 127 let a 13% pravděpodobnost, že se dožije 130 let.

Úvahy o náboženství a ztrátě smyslu: Nebude to s dlouhověkostí prostě nuda?
Aug 28, 2021

Je pravdou, že staří lidé zažívají nudu a že tato nuda může být škodlivá pro jejich zdraví. Nicméně nuda, kterou zažívají, často souvisí s úskalími stárnutí: osamělostí, imobilitou či úbytkem schopností. Lze pochybovat o tom, že by někdo obhajoval eutanazii všech lidí starších 80 let jen proto, že by mohli trpět nudou. Hledání zájmu o nové činnosti, zvídavost a prožívání vzrušení, radosti a spokojenosti jsou pilíři duševního zdraví. Nuda sama o sobě je zdravotním problémem, ne však nutně důvodem, proč bránit prodlužování života.

Výzkum zdravé dlouhověkosti: Současný stav poznání
Aug 5, 2021

Stárnutí je problém, který by se měl by se měl řešit, a čím více lidí si to začíná uvědomovat. Zdá se však, že jen málo těchto lidí si je vědomo současného stavu v oblasti boje proti stárnutí a toho, jak blízko jsme vývoji účinných omlazujících terapií. V současné době existuje více než 130 biotechnologických společností zabývajících se dlouhověkostí a více než 50 léků proti stárnutí, které jsou klinicky testovány na lidech. Vše tak nasvědčuje tomu, že v příštích 5 až 10 letech se začneme setkávat s přesvědčivými důkazy, že stárnutí lze u lidí terapeuticky zpomalit či zvrátit. Zda se dočkáme omlazujících terapií, které nás udrží naživu „neomezeně dlouho“ (tj. jestli dosáhneme tzv. únikové rychlosti dlouhověkosti), závisí na tom, jak velkou společenskou podporu a financování tato oblast v příštích desetiletích získá.

Chcete pomoci?

Podívejte se, zda zrovna nehledáme někoho jako Vás!
A nebo nám prostě napište, rádi se s Vámi pobavíme o možné spolupráci.

Naši partneři