jak se s námi spojit?

Kontaktujte nás

Jsme tým lidí, kteří vidí a vnímají příležitosti v edukaci a koordinaci širší i odborné veřejnosti v oblasti zkvalitňování života prostřednictvím dobrých a vědecky podložených postupů, technologií a doporučení přispívajících ke zlepšování a udržování fyzického a mentálního zdraví.

Pokud s vámi tyto myšlenky rezonují a chcete pomoci, dejte vědět na info@longevityforum.eu!

Naši partneři